Produsen Tas Kain

Klw sudah habis kita pesen kembali.

Hai bu lulu, thx ya, tasnya sudah dating, next klw sudah habis kita pesen kembali.